Ministranti

Ministranti

Latinské slovo ministrare je možné do češtiny přeložit jako „sloužit“. Služba souvisí s odkazem Ježíše Krista (např. Jan 13, 1-20).

Ministrant slouží u oltáře při mši svaté a asistuje knězi i při udílení některých svátostí. Proto se každý ministrant musí seznámit s jejich obsahem a průběhem.

Ministrantské setkání bývá v průběhu školního roku každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci na faře.