Modlitby matek

Modlitby matek

Radujme se ze svého mateřství.

JAK VZNIKLO HNUTÍ MODLITBA MATEK?
V Anglii jednu obyčejnou mámu a babičku Veroniku šokovaly údaje, které si přečetla v brožurce „Co děláme svým dětem“. Byly zde zveřejněny statistiky: kolik dětí se stalo obětí šikany, kolik dětí prožilo týrání, znásilnění, kolik mladých je závislých na drogách, kolik dětí denně volá na linku bezpečí, aby prosilo o pomoc.
Také Veroničina švagrová Sandra cítila potřebu více se modlit za děti, aby je Pán ochránil před nebezpečím, kterému jsou naše děti v tomto světě vystaveny.
Obě ženy se začaly scházet ke společné modlitbě a postupně se přidávaly další matky. To bylo v roce 1995. Dnes se tímto způsobem modlí skupinky matek po celém světě.
Hnutí Modlitby matek (MM) se postupně rozšířilo do více než 90 zemí celého světa a brožurka, podle které se jednotně matky modlí, byla přeložena do různých jazyků i do čínštiny a vietnamštiny.

PRO ZAJÍMAVOST
Česká republika, byla první zemí, do které Veronika s poselstvím MM přijela.

Prostřednictvím MM, přišlo velké požehnání – mnoho dětí se vrací k víře, nachází zaměstnání, zbavuje se závislostí, zlepšují se narušené vztahy v rodině. Pán plní to, co slíbil: Proste a bude vám dáno. Požehnáním je samo o sobě i společenství matek, které se pravidelně schází k modlitbě a sdílení.

V každé modlitbě se sjednocujeme se všemi modlícími se maminkami na celém světě, je to neustálý řetězec modliteb, které proudí k Bohu i za naše děti.

Spiritualita MM je mimořádně jednoduchá – úplné odevzdání se do rukou Božích v dětské důvěře.

VERONIKA PÍŠE
„Zvlášť těžké je důvěřovat, když nevidíme východisko z naší situace, kdy neslyšíme Boží hlas a rády bychom se opřely o své pocity. MM nás vede k tomu, že Bůh je větší než náš jakýkoliv problém.
Vím, že je to pro matku těžké, odevzdat úplně Bohu své děti, manžela, rodinu, sebe…..rády máme všechno pod kontrolou. Pán po nás chce, abychom se VZDALY KONTROLY, přenechaly kontrolu nad naším životem i životem našich dětí Bohu.“

KDY SE SCHÁZÍME?
1x týdně dle časových možností

KOLIK
2-8 matek, které si důvěřují (i svobodné ženy, vítáme všechny, které cítí potřebu modlit se za děti a mládež)

CO
stůl, kříž, svíci rozžatou-symbol živého Krista, košíček(kde se vkládají jména dětí), brožurku, Bibli

JAK
Modlíme se podle brožurky, kde jsou krátké modlitby a protože svěřujeme vedení setkání Duchu sv., někdy víc prosíme, jindy víc děkujeme, chválíme atd.

ZÁSADY MM
neradit – prosíme o Boží pomoc a vedení, ne o radu člověka

mlčenlivost – nevynášíme ven nic z toho, co se řeší na MM

MODLITBY MATEK