Téma týdne

Téma týdne
Chceme mít super-křesťanskou víru?

Apoštolové prosili Ježíše:  „Dej nám více víry!“ On jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!‘, poslechla by vás.“ Lk 17, 5-10

1. 10. 2022, Ak

Často jsem mívala stejný pocit, že se mi nedostává dost víry, že bych potřebovala nějaký doping. Říkala jsem si, že kdybych měla více víry, mohla bych účinněji pomáhat druhým lidem třeba i různými zázraky. Modlívala jsem se jako učedníci: „Pane, dej mi více víry! Nemám dost víry na to, co dělám, pro úkoly, které mám před sebou …“

Když ale nad tím teď přemýšlím, říkám si: hořčičné zrnko je tak maličké! Nestačí tedy zužitkovat to málo, co mám? Tu mou malinkou víru? Ano, lze se na to dívat tak, že víry mám dostatek! Dost pro to, aby to mohl Bůh použít. Někdy by totiž naše „velká“ víra mohla být jen na efekt před druhými, před Bohem, před sebou samým…

Chceme dokonalou víru? Velkou, super-křesťanskou víru? Jistě, je dobré usilovat o víc a nesmířit se s málem – i v duchovním životě.  Ale místo hledání velké efektní dokazatelné víry můžeme nejprve v sobě hledat to zrnko hořčice.

A to vydá svoje plody teprve tehdy, až si ho všimneme, když ho vezmeme vážně, když s ním budeme počítat. 

Ježíš říká, že i málo víry – jako hořčičné semínko - je dostatečné! Stačí nám. Ano, málo víry stačí k tomu, aby ji Bůh použil. Moje deprese z mého „mála víry“ se tak začíná rozplývat. Bůh chce a může použít i to „málo“, co zasel do mého srdce, pokud to nechám vzklíčit. A to málo pak může nést velké plody…

Pane, dej mi poznat a zužitkovat to,
co jsi do mě vložil,
ať už je to okázalé,
nebo „malé“…

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.