Společenství chlapů

Společenství chlapů

Jedná se o společenství mužů od 18 do 100 let, kteří mají zájem upevnit si svého vnitřního ducha a ujasnit si různé postoje a názory ve svém životě. Dále o těchto věcech diskutovat ve společenství s těmi, kteří prožívají stejné problémy.

Tato setkání byla zahájena od září a konají se jednou za měsíc. Schází se nás zatím 12 (věk 25 až 100). Inspirací a náplní naší práce je kniha Stát se moudrým mužem od autora Richarda Rohra. Na setkáních probíráme postupně jednotlivé kapitoly této knihy. Richard Rohr poukazuje na to, že v dnešním takzvaném civilizovaném světě chybí takzvaná mužská iniciace (přechod z chlapce na muže).


CITÁT AUTORA
„Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.

Starý muž, který se neumí smát, je hlupák.“ (Richard Rohr)

Cílem těchto setkání (alespoň pro mne) je ujasnit si nebo upevnit co je pro mne:

být manželem
být otcem
být knězem v rodině
být mužem ve vztahu ke společnosti

 

DALŠÍ PODNĚTY


MALÝ PŘÍKLAD
Existující problém
Člověk přirozeně neumí zacházet s mocí – měl by být k tomu vychováván. Zejména muži všeobecně snadno podléhají pověře o stálém růstu, jak ve společnosti, tak i v osobním životě. Podobně je tomu i se smutkem, který muži neumí zpracovat jinak, než agresí.

Richardův příspěvek k řešení
Rituální iniciace, kterou R. R. znovu objevuje, inspirovaná mnoha starými kulturami ukazuje muži (pokud možno mladému – hned na začátku) jeho místo ve společnosti, ve světě, ve Vesmíru – jeho moc i bezmocnost. A připravuje ho na přirozený běh života, který je často o bezmocnosti a smutku.

Chtěl bych využít této možnosti a oslovit vás, kteří byste měli o tato setkání zájem. Zavolejte mi na číslo 731 44 97 34 , nebo se zastavte. Michal Sršeň

KONTAKT
Chtěl bych využít této možnosti a oslovit vás, kteří byste měli o tato setkání zájem. Zavolejte mi na číslo 776 071 988, nebo se zastavte. Michal Sršeň