Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB NEKOŘ
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Nekoř Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
09:45 Těchonín Mše svatá ZRUŠENA.
11:00 Sobkovice Mše svatá ZRUŠENA.
PONDĚLÍ 4.12.2023 SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 5.12.2023 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 6.12.2023 SLVANOST SV. MIKULÁŠE, BISKUPA
06:35 Nekoř ( volná intence )
ČTVRTEK 7.12.2023 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 8.12.2023 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
17:00 Nekoř - fara Setkání ministrantů
17:30 Nekoř Adorace, klanění, projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, díváním se na něj.
18:00 Nekoř Za Jiřího a Lenku Sedlákovi
SOBOTA 9.12.2023 SV. JANA DIDAKA CUAUHTLATOATZINA
17:00 Vlčkovice ( volná intence )
NEDĚLE 10.12.2023 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Nekoř ( volná intence )
08:01 Nekoř Evangelium pro děti
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice ( volná intence )
  • Farní pouť v Nekoři - 3.12.2023. Všichni jste srdečně zváni na farní pouť do Nekoře v neděli 3.12.2023 v 8.00 hod. Při poutní mši svaté nás bude doprovázet smíšený pěvecký sbor Familia cantorum z Letohradu. familiacantorum.cz

  • Žehnání adventních věnců - 3.12.2023. Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

  • Advent - roráty v naší farnosti - Nekoř - každou středu v době adventní v 6.35 hod.

  • Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 10.12.2023.

  • Brožura - Advent: naše Královéhradecké biskupství vydalo brožuru pro adventní zamyšlení jako přípravu na Vánoce. Můžete si jej zakoupit za 35,- Kč uprostřed kostela.
  • Průvodce adventem 2023, může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Také je možné je zakoupit za 15,- Kč uprostřed kostela.
  • Dovolte mi, abych poděkoval také vám, všem farníkům, kteří přispíváte svými peněžitými dary do sbírek na chod i opravy kostelů. Vám všem srdečné Pán Bůh zaplať.

Blahopřeji všem oslavencům - Vyprošuji vám od Pána na přímluvu Matky Boží Panny Marie mnoho milostí, zdraví, úspěchů a po smrti Nebeské království.

Přeji vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.