Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB NEKOŘ
od 26.5. do 2.6.2024 - 22. týden

NEDĚLE 26.5.2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 Nekoř Na poděkování
08:01 Nekoř Evangelium pro děti
09:45 Těchonín Za + Jarušku Kubíkovou
11:00 Sobkovice ( volná intence )
15:00 Údolí Májová pobožnost.
PONDĚLÍ 27.5.2024 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 28.5.2024 ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 29.5.2024 SV. PAVLA VI., PAPEŽE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 30.5.2024 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
18:00 Studené ( volná intence )
18:30 Studené Májová pobožnost.
PÁTEK 31.5.2024 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
17:30 Nekoř Adorace, klanění, projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, díváním se na něj.
18:00 Nekoř ( volná intence )
18:30 Nekoř Májová pobožnost.
SOBOTA 1.6.2024 PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 2.6.2024 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
08:00 Nekoř Za rodinu Kaplanovu a Starenkovu
08:01 Nekoř Slavnost Těla a Krve Páně - Eucharistický průvod půjde z kostela v Nekoři do kostela v Šedivci. Již tradičně patří k průvodu obcí zastavení u čtyř oltářů a požehnání obci a občanům. První oltář bude náš kostel sv. Mikuláše.
  • Slavnost Těla a Krve Páně. V neděli 2.6.2024 budeme slavit v naší farnosti Boží Tělo. Mše svatá bude jenom v 8.00 hod. v kostele v Nekoři a pak půjdeme průvodem do Šedivce. Prosím již teď holky družičky, aby sbíraly lupínky květů do průvodů. Také prosím hospodyňky o napečení různých dobrot. Prosím také o pomoc hospůdku s přípravou občerstvení. Moc děkuji.

  • Setkání pastorační rady bude v pondělí 3.6.2024 v 19.00 hod. na faře v Nekoři.

  • Noc kostelů v Těchoníně (pátek 7.6.) Program začne v 18.00 hod. koncertem dětského sboru pod vedením Lenky Moravcové a flétnového kroužku pod vedením Lenky Krejčové. Všichni jste srdečně zváni do Těchonína. 

Dovolte mi, abych poděkoval také vám, všem farníkům, kteří přispíváte svými peněžitými dary do sbírek na chod i opravy kostelů. Vám všem srdečné Pán Bůh zaplať.
 
Blahopřeji všem oslavencům - Vyprošuji vám od Pána na přímluvu Matky Boží Panny Marie mnoho milostí, zdraví, úspěchů a po smrti Nebeské království.

Křesťanství není chození někam... do kostela, společenství...
Křesťanství je chození s Někým... aktivně, osobně, denně...
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY