Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB NEKOŘ
od 5.2. do 12.2.2023 - 06. týden

NEDĚLE 5.2.2023 SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
08:00 Nekoř Za + Zdeňku a Jaroslava Tomkovi a za nemocnou manželku
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice ( volná intence )
PONDĚLÍ 6.2.2023 PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 7.2.2023 ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 8.2.2023 SV. JERONÝMA EMILIÁNIHO
18:00 Nekoř - fara ( volná intence )
ČTVRTEK 9.2.2023 ČTVRTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Bořitov ( volná intence )
PÁTEK 10.2.2023 PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
18:00 Nekoř - fara ( volná intence )
SOBOTA 11.2.2023 PANNY MARIE LURDSKÉ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
17:00 Vlčkovice ( volná intence )
NEDĚLE 12.2.2023 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Nekoř Za + Miladu Matyášovou, manžela Antonína a rodiče Koskovi a Matyášovi
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice ( volná intence )
  • Blahopřeji všem oslavencům - Vyprošuji vám od Pána na přímluvu Matky Boží Panny Marie mnoho milostí, zdraví, úspěchů a po smrti Nebeské království.
  • Děkuji vám všem za modlitby, oběti, příspěvky do sbírek, výzdobu kostela, za služby pro farnost i všechno, co pro naši farnost děláte, a také za vaši trpělivost a připravenost pomoci. Všem Pán Bůh zaplať.
Přeji vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.
 
QR kód pro platbu do nedělní sbírky a dar kostelu.