Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB NEKOŘ
od 25.9. do 2.10.2022 - 39. týden

NEDĚLE 25.9.2022 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Nekoř Za Josefa Morávka, rodiče a duše v očistci
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Studené Posvěcení kostela ve Studeném.
17:00 Nekoř Orlicko-kladský varhanní festival: Jan Gottwald - varhany
PONDĚLÍ 26.9.2022 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 27.9.2022 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 28.9.2022 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
18:00 Nekoř ( volná intence )
ČTVRTEK 29.9.2022 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18:00 Bořitov ( volná intence )
PÁTEK 30.9.2022 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18:00 Nekoř Za + Václava a Emu Netušilovi, rodinu Páchovu a celý rod
SOBOTA 1.10.2022 PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Nekoř Za + Petra Glonka a za živé a + z rodiny
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice ( volná intence )
* NÁBOŽENSTVÍ šk. rok 2022/23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEKOŘ (výuka náboženství od 5.10.2022)
1.-2. třída: středa: 12.00 – 12.45 hod.
3.-5. třída: středa: 13.00 – 13.45 hod. 

FARA NEKOŘ
6.-9. třída + ostatní: středa: 18.45 – 19.30 hod. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚCHONÍN (výuka náboženství od 6.10.2022)
1.-5. třída: čtvrtek: 13.15 – 14.00 hod. 

* Blahopřeji všem oslavencům - Vyprošuji vám od Pána na přímluvu Matky Boží Panny Marie mnoho milostí, zdraví, úspěchů a po smrti Nebeské království.
 
* Děkuji vám všem za modlitby, oběti, příspěvky do sbírek, výzdobu kostela, za služby pro farnost i všechno, co pro naši farnost děláte, a také za vaši trpělivost a připravenost pomoci. Všem Pán Bůh zaplať.
 
Přeji vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.
 
 
QR kód pro platbu do nedělní sbírky a dar kostelu.