Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB NEKOŘ
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

NEDĚLE 22.5.2022 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Nekoř ( volná intence )
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice Za Annu a Antonína Šípkovi, zetě Jiřího a Pavla
15:00 Údolí Májová pobožnost
16:00 Nekoř - fara Příprava na biřmování.
PONDĚLÍ 23.5.2022 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 24.5.2022 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
18:00 Bořitov ( volná intence )
STŘEDA 25.5.2022 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 26.5.2022 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Dnes mše sv. není
PÁTEK 27.5.2022 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
Dnes mše sv. není
SOBOTA 28.5.2022 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 29.5.2022 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
08:00 Nekoř ( volná intence )
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice ( volná intence )
15:00 Údolí Májová pobožnost
Prosíme o pomoc na mytí oken na faře v pondělí 23.5.2022 od 16.30 hod. Děkujeme.
 
Slavnost biřmování - Srdečně Vás zveme v neděli 5.6.2022 na Slavnost udílení svátosti biřmování v 10.00 hod. ve farním kostele sv. Mikuláše v Nekoři.
 

Prosíme o modlitbu za naše biřmovance:

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš Kristus
jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro Krista
a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem,
abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého
a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem. Amen.

 
Blahopřeji všem oslavencům - Vyprošuji vám od Pána na přímluvu Matky Boží Panny Marie mnoho milostí, zdraví, úspěchů a po smrti Nebeské království.
 
Děkuji vám všem za modlitby, oběti, příspěvky do sbírek, výzdobu kostela, za služby pro farnost i všechno, co pro naši farnost děláte, a také za vaši trpělivost a připravenost pomoci. Všem Pán Bůh zaplať.

Přeji vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.