Plán na rok 2024

PLÁN NA TENTO ROK

leden
 • 6.1.
  • Žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů - Nekoř - 6.1.2024 v 8.00 hod. Pokropení vodou požehnanou o slavnosti Zjevení Páně navazuje na starobylé liturgické texty připomínající Janův křest pokání, při němž Kristus sestoupil do Jordánu a „prameny vod byly posvěceny". Požehnanou křídou označují věřící svá obydlí znamením kříže, popřípadě třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen tří mudrců K+M+B+, chápanými též jako přání a prosba: Christus mansionem benedicat C+M+B+ (Kristus požehnej tomuto domu).
 • 7.1.
  • Koledování a zpívání u betléma po mší svaté - Nekoř - neděle 7.1.2024.
 • 13.1.
  • Tříkrálová sbírka. Již tradičně patří k novoročním událostem Tříkrálová koleda. Stejně tak tomu bude i 13.1.2024 v Nekoři a okolí, kdy skupinky koledníků vyrazí sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké věci. Možná dorazí i k Vám. Nezavírejte před nimi dveře, prosím. Nikdy nevíte, komu může Váš dar pomoci.
 • 21.1.
  • Sbírka na biblický apoštolát. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 21.1.2024.
únor
 • 2.2.
  • Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu - 2.2.2024. Při mši svaté budeme žehnat hromniční svíce.
 • 3.2.
  • Svatoblažejské požehnání - 2.2.2024 v 18.00 hod. - Nekoř. Po mši svaté budeme udělovat požehnání hrdla na přímluvu sv. Blažeje.
 • 9.2.
  • Zveme děti z misijního klubka, ale i všechny další děti, na setkání v pátek 9.2.2024 v 16.00 hod. na faru v Nekoři.
 • 14.2.
  • Popeleční středou dne 14.2.2024 vstoupíme do doby postní - přípravy na slavení Velikonoc. Mše svatá s udílením popelce se bude konat v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. Na Popeleční středu žehná kněz při mši svaté popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" (Gn 3, 19) nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název "popelec" pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím. Popeleční středou se také výrazně změní liturgické písně, kdy dostanou přednost písně kající a oltáře nejsou zdobené květinami.
 • 14.2.
  • Postní almužna - nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Akce letos probíhá od 14. února do 1. neděle velikonoční, která bude 31. března. Na začátku postního období si lidé mohou vyzvednout postničky ve svých farnostech a po celou dobu do nich ukládat peníze ušetřené za požitky, které si v postní době odřeknou. 

   U dveří rodinného domu někdo zazvonil. Žena vstala od oběda, kde seděla s manželem a dětmi, a šla otevřít. Stál tam člověk v ošuntělých šatech s batohem na zádech, který požádal o něco k jídlu. Maminka se vrátila do kuchyně a řekla dětem, o co jde, a zeptala se: „dáme mu něco?“ - „Ano, dáme“, odpověděly ochotně děti. Žena tedy vzala nůž a odkrojila každému polovinu řízku. „Co to děláš“, volaly překvapeně a pobouřeně děti, „dej mu něco z ledničky“. „A vy mu ze svého dát nechcete?“ Opáčila ona.

   Právě na tomto postoji je založena postní almužna. Dát z toho, co si odřekneme, a finanční hodnotu dáme do kasičky. Nemusí to být vždycky řízek. Může to být i jiná „mňamka“ nebo sklenička…

  • Koho můžeme letos podpořit v postní almužně? Tříletá Laurinka z lanškrounska trpí velmi vzácným onemocnění tzv. Kabuki syndrom. Péče o Laurinku je náročná fyzicky, psychicky i finančně. Peníze by rodina použila na rehabilitaci, kterou Laurinka podstupuje 3x týdně (Zdravotní pojišťovna ji neplatí) a na pohonné hmoty. Za lékaři, vyšetřeními a léčbou najezdí spousty kilometrů.
 • 14.2.
  • Popeleční středa - den přísného postu - Přísný půst od masa (závazný od 14 let). Půst újmy (závazný od 18 do 60 let) – dospělý člověk se nasytí dosyta jen jednou za den.
 • 14.2.
  • I letos se můžete zapojit do pastorační aktivity pro období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" život. Tentokrát na téma BOŽÍ SLOVO. · Pobožnost na každý den · Liturgická čtení · Z exhortace papeže Benedikta XVI. o Božím slově · Krátké postní inspirace · Nahrávky postních písní z Kancionálu · Křížové cesty · Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí · další audio, foto i video Prostřednictvím mobilní aplikace (Android), e-mailu nebo SMS můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz. Tyto impulzy mohou pomoci dobře prožít postní dobu a připravit se na velikonoční svátky.
 • 14.2.
  • Malý průvodce postní dobou 2024 - aplikace. Aplikace nabízí pro každý všední den citát z Bible, krátký duchovní impuls inspi­rovaný slovy papeže Františka, modlitby a liturgická čtení. Aplikace: IOS a Obchod Play
 • 16.2.
  • V pátek 16.2.2024 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu žen a maminek.
 • 23.2.
  • V pátek 23.3.2024 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu otců a chlapů.
 • 24.2.
  • Postní duchovní obnova farnosti - srdečně zvu na postní duchovní obnovu farnosti, která proběhne v sobotu 24.2. Duchovní obnovu povede P. Vít Horák, kněz z Ústí nad Orlicí. Budeme si vyprošovat požehnání pro tyto chvíle při mši svaté ve 13.00 hod. v kostele v Nekoři. Následně se přesuneme na faru, kde si poslechneme zamyšlení. Prosím o napečení něčeho dobrého k nakousnutí. Děkuji.
 • 25.2.
  • Sbírka Svatopetrský haléř se koná na celém světě u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června) nebo v nejbližší neděli, v České republice je to svátek Stolce sv. Petra (22. února). Výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. V naší farnosti sbírka s názvem Svatopetrský haléř proběhne v neděli 25.2.  Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.
březen
 • 1.3.
  • V pátek 1.3.2024 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu ministrantů.
 • 8.3.
  • V pátek 8.3.2024 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu misijního klubka.
 • 10.3.
  • Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov (1/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 10.3.2024.
 • 15.3.
  • V pátek 15.3.2024 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu mládeže.
 • 22.3.
  • V pátek 22.3.2024 v 18.30 hod. v Nekoři jste zváni na křížovou cestu seniorů.
 • 23.3.
  • Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové. Setkání je určeno pro mladé od 14 do 26 let. Příjezd a registrace účastníků je od 9.00 hod. ve Filharmonii Hradec Králové a program začíná v 9.30 hod.. Na setkání je možné se přihlašovat od 1.3.2024 a z důvodu zajištění baget a pitíček k obědu je dobré s ním neotálet. Přihláška a veškeré podrobné informace včetně programu budou postupně zveřejněny na webu diecezko.cz. Přijměte též pozvání na hru Křížová cesta (více informací na webu: https://krizovka.diecezko.cz/).
 • 24.3.
  • Svátost pomazání nemocných - neděle (24.3.). Svátost pomazání nemocných vrací sílu, zachraňuje, přináší pokoj. Pro koho byla tato svátost nemocných ustanovena? Je dobře požádat o tuto svátost před každou nemocí s celkovou anestezií a to třeba i ve dvaceti letech. Během nemoci, dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu, je možné přijetí této svátosti opakovat. Vhodné je přijmout tuto svátost před porodem. Od 60. roku života se doporučuje přijímat svátost nemocných každoročně. Svátost pomazání nemocných má tyto zvláštní účinky: - spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; - útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; - odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; - uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; - přípravu na přechod do věčného života. (srov. KKC 1532)
 • 24.3.
  • Rádi bychom uskutečnili na Květnou neděli (24.3.) misijní jarmark, ale bez vaší pomoci to nezvládneme. Proto chceme poprosit vás, kteří rádi vyrábíte o cokoli, co by ozdobilo, potěšilo nebo nasytilo. Uvítáme vás, kteří přijdete a pomůžete s nějakou korunkou dětem v misijních oblastech, kam se vaše peníze posílají a kde se využívají k dobru chudých.
 • 29.3.
  • Modlitba u Božího hrobu od 16.30 do 22.00 hod. V pátek po velkopátečních obřadech bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu do 22.00 hod. Prosím, abyste se zapsali na modlitbu po půl hodinách, aby se stále někdo v kostele modlil.
 • 29.3.
  • Křížová cesta - Velký pátek - Nekoř směr Šedivec, 29.3.2024. V pátek po velkopátečních obřadech jste v případě příznivého počasí srdečně zváni na křížovou cestu. První zastavení se budeme modlit na hřbitově u našeho kostela, pak půjdeme směrem do Šedivce, směrem ke kostelu, kde křížovou cestu ukončíme. V případě nepříznivého počasí, tedy když bude pršet, bude křížová cesta v kostele v 16.30 hod.
 • 29.3.
  • Sbírka na Svatou zemi. V naší farnosti sbírka proběhne na Velký pátek 29.3.2024.
 • 29.3.
  • Novéna k Božímu milosrdenství bude probíhat ve dnech 29.3. až 7.4.2024.
 • 31.3.
  • Žehnání pokrmů o Velikonocích - Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Tyto pokrmy pak bývaly o Velikonocích požehnány pro jejich první domácí použití. Zvláštní symboliku má velikonoční vajíčko – symbol života a velikonoční beránek – symbol Zmrtvýchvstalého Beránka Božího. Pro žehnání jsou vhodné jakékoliv pokrmy, zvláště pak velikonoční vajíčka, beránci, mazance a tak podobně. Žehnání pokrmů připomíná, že společenství se Zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu má pokračovat doma v hostině lásky – agapé.
duben
 • 21.4.
  • Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (1/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 21.4.2024 na Neděli Dobrého pastýře.
 • 27.4.
  • Cesty po poutních místech Zveme Vás na poutní výlet do Jaroměřic u Jevíčka poutní areál Ducha SvatéhoNavštívíme: kostel Povýšení svatého kříže, prohlídka areálu s komentářem. Na poutní místo vyrazíme procházkou. Cestou z Jaroměřic, na které je zajímavá Křížová cesta (cca 1 km). Cestou spět zastávka v Jevíčku (občerstvení nebo oběd v restaurace u Apoštola). Heslo dne: nikam nespěchat. Odjezd v sobotu 27.4.2024 v 7:30 hod. z Nekoře od kostela. Cesta tam asi 1:15 hod. s přestávkou. Předpokládaný návrat 18:00 hod. Cestovné cca 400,- Kč na osobu a děti cca 200,- Kč. Dotazy zodpoví: Michal Sršeň st., tel.: 776071988, e-mail: [email protected].
květen
 • 5.5.
  • Sbírka na pronásledované křesťany. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 5.5.2024.
 • 12.5.
  • Pouť v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Bořitova v neděli 12.5.2024 v 11.00 hod.
 • 12.5.
  • Den matek - 12.5.2024. Chceme projevit vděčnost našim maminkám a proto je srdečně zveme na společné posezení do farní místnosti v neděli 12.5.2024 po mší svaté.

   Přejeme zvlášť našim maminkám za vaši lásku, za vaši péči, za dar života. Ať vám Pán žehná na vaší životní cestě.

 • 19.5.
  • Pouť v Celném. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Celného 19.5.2024 v 9.45 hod.
 • 19.5.
  • Sbírka na pastorační aktivity v diecézi. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 19.5.2024.
 • 24.5.
  • SETKÁNÍ RODIČŮ a PRVOKOMUNIKANTŮ - Setkání rodičů a dětí, které se v tomto školním roce připravují na sv. smíření a 1. sv. přijímání se uskuteční v pátek 24.5.2024 v 18.45 hod. na faře v Nekoři. Prosím o účast minimálně jednoho z rodičů!
červen
 • 2.6.
  • Slavnost Těla a Krve Páně. V neděli 2.6.2024 budeme slavit v naší farnosti Boží Tělo. Mše svatá bude jenom v 8.00 hod. v kostele v Nekoři a pak půjdeme průvodem do Šedivce. Prosím již teď holky družičky, aby sbíraly lupínky květů do průvodů. Také prosím hospodyňky o napečení různých dobrot. Prosím také o pomoc hospůdku s přípravou občerstvení. Moc děkuji.
 • 3.6.
  • Setkání pastorační rady bude v pondělí 3.6.2024 v 19.00 hod. na faře v Nekoři.
 • 7.6.
  • Noc kostelů v Těchoníně (pátek 7.6.) Program začne v 18.00 hod. koncertem dětského sboru pod vedením Lenky Moravcové a flétnového kroužku pod vedením Lenky Krejčové. Všichni jste srdečně zváni do Těchonína. 
 • 9.6.
  • Trubači od Zemské brány a pěvecký soubor Jamenská schola si vás dovoluji pozvat na Svatohubertskou mši svatou v neděli 9.6.2024 v 8.00 hod. do kostela sv. Mikuláše v Nekoři. 
 • 16.6.
  • Den otců - 16.6.2024. Srdečně blahopřejeme všem otcům a dědečkům k dnešnímu dni otců! 
 • 16.6.
  • Sbírka na charitu. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 16.6.2024.
 • 16.6.
  • První sv. přijímání dětí ve farnosti.
 • 28.6.
  • Poděkování za školní rok 2023/2024. V pátek 28.6. jsou srdečně zváni žáci, studenti, učitelé a rodiče na mši svatou v 18.00 hod., kde budeme děkovat za školní rok 2023/24. Po mši svaté bude společné posezení a opékání na farní zahradě
červenec
 • 7.7.
  • Pouť v Těchoníně. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Těchonína v neděli 7.7.2024 v 9.45 hod.
 • 7.7.
  • Pouť v Sobkovicích. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Sobkovic v neděli 7.7.2024 v 11.00 hod.
 • 28.7.
  • Žehnání dopravních prostředků (Nekoř) - 28.7.2024. Při příležitosti svátku sv. Kryštofa (25.7.) patrona řidičů bude žehnání dopravních prostředků, čili požehnání pro všechny, kdo jimi budou cestovat. Vaše dopravní prostředky (auta, motocykly, skútry, povozy, kola, koloběžky, tříkolky, kočárky a další) můžete přistavit na prostranství kolem kostela a fary.
 • 28.7.
  • Pouť ve Studeném. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Studeného v neděli 28.7.2024 v 11.00 hod.
srpen
 • 4.8.
  • Nekořská pouť. Všichni jste srdečně zváni na nekořskou pouť v neděli 4.8.2024 v 8.00 hod.
září
 • 1.9.
  • Žehnání školních brašen a aktovek (neděle - 1.9.2024). Do školy s požehnáním. Žehnání je forma modlitby, při které si připomínáme Boží dobrotu a chválíme ho za dary, které od něho máme. Součástí žehnací modlitby je prosba k Bohu o pomoc, abychom správně a vhodně užívali stvořených věcí (v tomto případě aktovek a školních potřeb), aby sloužily jak k prospěchu našemu tak i druhých.
 • 6.9.
  • Pouť v Údolí. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Údolí v pátek 6.9.2024 v 18.00 hod.
 • 7.9.
  • Pouť ve Vlčkovicích. Všichni jste srdečně zváni na pouť do Vlčkovic v sobotu 7.9.2024 v 17.00 hod.
 • 13.9.
  • Mše svatá u kříže - 13.9.2024. U kříže nad Motyčkovou cestou. (na křižovatce do pole před Zamazalovými)
 • 15.9.
  • Posvěcení kostela v Nekoři. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Nekoře v neděli 15.9.2024 v 8.00 hod.
 • 15.9.
  • Posvěcení kostela v Těchoníně. Všichni jste srdečně zváni na slavnost posvěcení kostela do Těchonína v neděli 15.9.2024 v 9.45 hod.
 • 15.9.
  • Poděkování Bohu za úrodu. V neděli 15.9. v Nekoři budeme taky děkovat za letošní úrodu. Je to zvyk přinášet první plody na znamení, že za ně chceme Bohu poděkovat. Připomíná nám to nejen povinnost děkovat Bohu za všechna přijatá dobrodiní, ale také tradici zaznamenanou ve starozákonních knihách. Proto nebojme se příští neděli přinést do košíčku nějaký brambor, zelí, jablíčko, švestku, cokoliv co máme rádi a jsme za to vděční Bohu. Košíčky můžete ukládat před oltář.
 • 15.9.
  • Sbírka na církevní školství v diecézi. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 15.9.2024.
 • 22.9.
  • Zveme všechny milovníky hudby na Orlicko-kladský varhanní festival 22.9. ve 14.00 hod. do kostela sv. Mikuláše v Nekoři. Info: zde.
 • 29.9.
  • Posvěcení kostela ve Studeném. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Studeného v neděli 29.9.2024 v 11.00 hod.
říjen
 • 6.10.
  • Posvěcení kaple ve Vlčkovicích. Všichni jste srdečně zváni na posvěcení kaple ve Vlčkovicích v neděli 6.10.2024 v 11.00 hod.
 • 6.10.
  • Posvěcení kaple v Celném. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Celného v neděli 6.10.2024 v 9.45 hod.
 • 13.10.
  • Posvěcení kaple v Bořitově. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Bořitova v neděli 13.10.2024 v 9.45 hod.
 • 20.10.
  • Rádi bychom o misijní neděli uspořádali Misijní koláč, a proto prosím babičky, maminky, otce zdali by upekly pro tuto akci něco dobrého. Koláče, buchty můžete přinést přede mší svatou na faru. Moc děkuji za všechny, kteří pomoc od nás očekávají. Misijní neděli budeme slavit 20.10.2024
 • 20.10.
  • Misijní neděle. Sbírka na misie. V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 20.10.2024.
 • 27.10.
  • Posvěcení kostela v Sobkovicích. Všichni jste srdečně zváni na slavnost do Sobkovic v neděli 27.10.2024 v 11.00 hod.
listopad
 • 2.11.
  • Vzpomínka na věrné zemřelé - Nekoř - 2.11.2024 v 8.00 hod. Zveme všechny k modlitbě za zemřelé.
 • 17.11.
  • Sbírka na podporu katolických médií (TV Noe, rádio Proglas a další). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 17.11.2024.
 • 27.11.
  • Mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru - středa 27.11.2024. Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.).
prosinec
 • 1.12.
  • Žehnání adventních věnců - 1.12.2024. Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.
 • 1.12.
  • Sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 1.12.2024.
 • 4.12.
  • Advent - roráty v naší farnosti - Nekoř - každou středu v době adventní v 6.35 hod.
 • 8.12.
  • Farní pouť v Nekoři - 8.12.2024. Všichni jste srdečně zváni na farní pouť do Nekoře v neděli 8.12.2024 v 8.00 hod. Při poutní mši svaté nás bude doprovázet smíšený pěvecký sbor Familia cantorum z Letohradu. familiacantorum.cz
 • 22.12.
  • Sbírka na kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2). V naší farnosti sbírka proběhne v neděli 22.12.2024.
 • 26.12.
  • Žehnání vína na svátek sv. Jana Evangelisty - (27.12.) Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku sv. Jana Evangelisty připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech. Každý z vás si může přinést též víno z vlastních zásob k požehnání na svátek sv. Štěpána - 26.12.2024.
 • 29.12.
  • Svátek Svaté rodiny – obnova manželských slibů. V neděli 29.12.2024, v den svátku Svaté Rodiny, prožijí manželé obnovu svých manželských slibů. K této obnově zveme všechny manžele.