Jednotlivá zamyšlení pro dny letošního postního období vznikala na území naší diecéze i mimo ni, dokonce v dalekém Estonsku.

“Tento rok organizuje Biskupství královéhradecké kurz o evangelizaci, jehož účastníci se rovněž zapojili do přípravy brožury Půst.

Modlitba je základ pro předávání evangelia a sdílení živé víry s druhými lidmi. Všichni jsme se nechali vést Duchem Svatým, aby nás vedl v našich myšlenkách, nechal nás zakusit pohnutí ducha, dal nám inspiraci k sepsání modlitby, úvahy, meditace nad textem Písma.

Moc rád vyjadřuji vděčnost všem autorkám i autorům letošní postní brožury za to, že jako první vykročili na cestu letošního postního putování”, sdělil v souvislosti s tiskovinou P. Prokop Brož, pod jehož vedením brožura vznikla. A jak řekl královéhradecký biskup Jan, ze srdce přeje všem čtenářům brožury, aby na konci postní doby byli duchovně zralejší a pevnější než na jejím počátku.

Audio zde.