Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB NEKOŘ
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

NEDĚLE 2.10.2022 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Nekoř Za + Petra Glonka a za živé a + z rodiny
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Sobkovice ( volná intence )
PONDĚLÍ 3.10.2022 PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
15:00 Nekoř Pohřeb pána Iva Barabáše.
ÚTERÝ 4.10.2022 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
18:00 Studené ( volná intence )
STŘEDA 5.10.2022 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
18:00 Nekoř ( volná intence )
19:30 Nekoř Setkání pastorační rady
ČTVRTEK 6.10.2022 SV. BRUNA, KNĚZE
Dnes mše sv. není
PÁTEK 7.10.2022 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
16:00 Nekoř - fara Setkání seniorů
18:00 Nekoř ( volná intence )
19:00 Nekoř Setkání ministrantů
SOBOTA 8.10.2022 SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
19:00 Vlčkovice Posvěcení kaple Narození Panny Marie.
NEDĚLE 9.10.2022 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Nekoř Za + Antonína Matyáše, manželku Miladu a sestru Věru
09:45 Těchonín Za * a + farníky a za dobrodince farnosti
11:00 Bořitov Posvěcení kaple Panny Marie Lurdské.
* NÁBOŽENSTVÍ šk. rok 2022/23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEKOŘ (výuka náboženství od 5.10.2022)
1.-2. třída: středa: 12.00 – 12.45 hod.
3.-5. třída: středa: 13.00 – 13.45 hod. 

FARA NEKOŘ
6.-9. třída + ostatní: středa: 18.45 – 19.30 hod. 

* Růženec – Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové, proto povzbuzuji k modlitbě svatého růžence, jak v našich rodinách, tak přede mší svatou.
 
* Blahopřeji všem oslavencům - Vyprošuji vám od Pána na přímluvu Matky Boží Panny Marie mnoho milostí, zdraví, úspěchů a po smrti Nebeské království.
 
* Děkuji vám všem za modlitby, oběti, příspěvky do sbírek, výzdobu kostela, za služby pro farnost i všechno, co pro naši farnost děláte, a také za vaši trpělivost a připravenost pomoci. Všem Pán Bůh zaplať.
 
Přeji vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.
 
 
QR kód pro platbu do nedělní sbírky a dar kostelu.