PŘIHLÁŠKA: https://1url.cz/Orbcr 

  • Přihlašování je možné do 18. 6. 2023
  • K přihlášce je nutné vložit také motivační dopis
  • O přijetí do kurzu bude rozhodnuto na základě motivačního dopisu
  • Po potvrzení přijetí bude nutné uhradit 1.000 Kč jako nevratnou zálohu na kurz.