Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí.

Nejbližší setkání se koná v Hradci Králové od 9. do 14. srpna 2022.
www.celostatnisetkanimladeze.cz